Hallprojektets ledare

  • Matti Hannuksela  
  • 050 553 2792  
  • matti.hannuksela(at)op.fi

Föreningens styrelseordförande

  • Jan Sten    
  • jan.sten(at)trainstation.fi