Kom med och reservera reklamutrymme för ert företag eller kom med och hjälp oss med förverkligandet av själva byggandet! Ni har också möjlighet att köpa er rättigheten att namnge hallen!

För företag erbjuder vi följande sponsoreringsalternativ:

1) Rätten att namnge hallen
-kontrakt för åtminstone 3 år
-pris 10,000 euro + moms / år

2) Rätt att namnge läktaren inne i hallen
-pris 5,000 euro + moms

3) Reklamutrymme inne i hallen
-reklamtavla (0,8mx2m) på hallens södra vägg mittemot läktaren
-pris 1,600 euro + moms / år
-därtill får företaget sitt namn på den hederstavla som kommer att finnas inne i hallen invid huvudingången
-första tilläggsåret kostar 1,200 euro / moms

4) Samarbetssponsor
-Företaget kan vara involverat i olika arbetsskeden under själva byggandet av hallen endera genom att genomföra arbetet till kraftigt rabatterat pris eller utan kompensation. Som exempel kan nämnas el-arbeten, grävarbeten, transporter eller annat motsvarande. Alla förslag tas emot med tacksamhet?

Alla företag som är med och stöder byggandet av hallen kommer redan under byggnadsfasen att få sina namn publicerade på en tavla invid hallen.

Mera information om projektet: http://grifkfotboll.squarespace.com/
Kontaktuppgifter: halli.grifkfotboll@outlook.com eller Jan Sten puh. 050-3242 834