Skolor & daghem

Hallen skall enligt plan vara till skolornas och daghemmens förfogande under morgon, förmiddagar och eftermiddagar fram till kl 12.00. I hallen kan man i stor utstäckning utöva t.ex. bollspel och lekar och den fungerar som en säker idrottsplats under alla väderförhållanden.

Ungdomsgården

I flera kommuner har ungdomsgårdarna kunnat utöka sitt tjänsteutbud genom ett samarbete med lokala hallföretag. 

GrIFK’s andra klubbar

Hallen fungerar utmärkt som ett utrymme för kompletterande träning för alla grenar. Hallen kan också användas för t.ex. handbollsturneringar (jämf. Dickens årliga stora hallturnering)

 Annan användning

Hallens lediga pass hyrs ut till klubbar och föreningar enligt utbud och med eftertanke.