Unik möjlighet att skriva in dig själv i Grankulla IFK Fotboll rf:s historik!

 GrIFK Fotboll rf:s länge efterlängtade hall är nu nära att förverkligas! Största delen av finansiering är klar men samtidigt hoppas vi att du kan vara med och hjälpa föreningen att få ihop den sista delen av finansieringen.

Vi erbjuder dig nu en unik möjlighet att få ditt eget namn förevigat i Granifields (hallbolagets namn) hederstavla. Alla som har tecknat åtminstone en aktie kommer att få sitt namn med i tavlan som kommer att finnas i hallen på en synlig plats strax innanför ingången. Vår målsättning är att få ihop åtminstone 50.000 euro på det här sättet.

Granifield Oy:s aktie-emission:

Teckningspris: 50 euro per aktie

Teckningstid: 25.5 -

Aktieserie: C-serie utan dividend eller rösträtt. Bolaget har inlösningsrätt.

Max antalet aktier: 2000 st aktier bjuds ut i samband med emissionen.

Uppskattad omsättning år 2018: 200.000 euro. Målsättningen är nollresultat, möjlig vinst används till att förbättra förutsättningarna för de lag som tränar i hallen.

I det fall att hallprojektet av någon anledning förverkligas först år 2018 så används de insamlade medlen till att förverkliga projektet under det året.

Bolagets A-aktier som ger beslutandemakt i bolaget har tecknats till 100% av föreningen. Samtliga röstsvaga B-aktier tecknas av staden ifall föreningen lyckas samla ihop 100.000 euro egen finansiering. C-aktierna som tecknas i samband med den här emissionen bjuds främst ut till föreningens medlemmar och andra privatpersoner.

Aktierna erbjuds till följande villkor:

1 aktie á 50€                       Eget namn som Bytesspelare på hallens hederstavla

2 aktier á 50€                      Eget namn i Öppningselvan på hallens hederstavla

4 aktier ´50€                       Eget namn bland Vicekaptenerna på hallens hederstavla

10 aktier á 50€                    Eget namn bland Kaptenerna på hallens hederstavla samt förtur att reservera träningstid i hallen för det lag som du väljer att stöda*

20 aktier á 50€                    Eget namn som lagets Manager på hallens hederstavla samt förtur att reservera träningstid i hallen för det lag som du väljer att stöda* + säsongkort till representationslagets matcher 2018.

Minst 30 aktier á 50€         Eget namn bland hallens sponsorer + ovanstående förmåner samt bänk med eget namn på hallens läktare.

*reserveringar av träningsturer fås i den ordning som pengarna betalas in till Granifields bankkonto. Max två reserveringar per lag.

 Du kan också få ditt namn bland Scouterna på hederstavlan ifall du tipsar oss om möjliga finansiärer för projektet eller hjälper oss att sänka kostnaderna under byggfasen. T ex kostnader för trädfällning, nedtagning av belysning, eller andra aktiviteter som behöver göras.

Skicka en e-post till halli.grifkfotboll@outlook.com  om du är intresserad av at stödja hallet! Vi ska fråga dig om information uppgett här. Du kan också skriva en meddelande i "Diskussion & kommentar” sida att du är med!

Aktietecknarens namn:

Hur många aktier som tecknas:

E-post adress: (bekräftelse på aktieteckningen kommer till den här adressen)

Telefonnummer:

Ifall aktieteckningen innehåller en reservering av träningstur för ett lag så skriv in lagets namn här:

Fakturan kommer till den e-post adress som du har uppgett och betalningstiden är tre veckor: Betalningen går direkt till Granifield Oy:s konto. Ifall du vill säkerställa att ditt lag får välja träningstur bland de första så lönar det sig att agera snabbt!