Föreslås att konstgräsplanen invid ishallen i Grankulla utvecklas till en året runt, med nytt konstgräs och med en övertryckshall täckt idrottsplats och träningscentrum för barn och ungdomar. GrIFK Fotboll rf’s föreslagna projekt skapar för Grankulla samt den täta helhet som skapas av närliggande stadsdelar i Esbo, en ny kostnadseffektiv idrottsplats och förbättrar barnfamiljers trivsel på området. Projektet ökar områdets livskraft, förbättrar dess säkerhet och identitet. Den traditionsrika lokala klubben GrIFK sörjer för finansieringen av projektet och fungerar som centrets disponent.

Inom GrIFK’s verksamhetsområde finns det för tillfället bara ett fåtal hallar som lämpar sig för fotbollsträning och spel. T.ex. EBK-Honka-areena i Esbo centrum, som ägs av Esboföreningarna Honka och EBK och spelturerna fördelas till stor del mellan ägarföreningarna.

Till GrIFK’s förfogande finns sommartid två fullstora konstgräsplaner, den sk. ishallsplanen och centralidrottsplanen. Ishallsplanen har nått slutet av sin livslängd och är i mycket dåligt skick. Sommartid räcker dock två planer väl för föreningens nuvarande medlemsantal.

Vintertid är situationen en annan. Bara ishallsplanen är uppvärmd men även där har nyttjandegraden de senaste åren inte nått mål.  Situationen gällande träningspass har varit väldigt svår och t.ex. i Januari 2016 var planen stängd i över 20 dagar p.g.a. väderförhållanden. Situationen försvärrades ytterligare då staden i November 2016 beslöt att stänga av fjärrvärmen.

Befolkningen uppskattas öka i samma takt som övriga huvudstadsregionen ca. 2% per år. Klubben har uppskattat att speciellt flickfotbollens stigande popularitet, som enligt Bollförbundets Nylands distrikts statitstik stigit 5% per år under 2013 – 2015, kommer att påverka klubbens medlemsantal mycket snabbare än den allmänna tillväxten under kommande år. Med föreningens tillväxtförutsikter i medlemsantal hotas antalet träningspass till förfogande sjunka allt för lågt.

Samtidigt behöver skolorna, daghemmen och andra idrottsföreningar i Grankulla tilläggsutrymmen för att säkerställa effektiva idrottsarrangemang året runt. I de senaste rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn och ungdomar har man höjt rekommendationen från 2 till 3 timmar. Invånarna behöver fungerande klubbar för att stöda barnens idrott. Behovet för ett året runt träningscentrum för bollsport är betydande.

Området vid Gamla Åbovägen en idrottsplats och träningscentrum för ungdomar

Ishallens plan är en lämplig plats p.g.a. att den är:

  • Stadsplanerat område för sport- och friluftsbruk med en färdig grund 

  • Nära ishallen och slalombacken och bildar därmed ett idrottscentrum i Grankulla

  • På rimligt avstånd från skolor, daghem och ungdomsgården i området